Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.00 - 09.00 Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
09.00 - 10.00 Resistance Training09.10 - 10.00
Lenka
Tae Bo09.10 - 10.00
Oxana
Fat Burner09.10 - 10.00
Σταυρούλα
Tabata09.10 - 10.00
Oxana
Circuit Training with TRX09.10 - 10.00
Lenka
10.00 - 11.00 Pilates10.10 - 11.00
Lenka
Floorwork10.30 - 11.20
Oxana


Pilates
with Props
11.30 - 12.20
Oxana
Hips + Abs10.10 - 11.00
Σταυρούλα
Pilates10.30 - 11.20
Oxana


Resistance Training11.30 - 12.20
Oxana
Stretching10.10 - 11.00
Lenka
11.00 - 12.00 Stretching11.10 - 12.00
Lenka
Floorwork11.10 - 12.00
Lenka
Body Shaping11.10 - 12.00
Σταυρούλα


Gymstick11.10 - 12.00
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
12.00 - 13.00 TRX12.10 - 13.00
Lenka


Fat Burner12.10 - 13.00
Σταυρούλα
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Total Body Toning15.10 - 16.00
Eleni
Hips + Abs15.10 - 16.00
Σταυρούλα
TRX15.10 - 16.00
Ηλίας
Total Body Toning15.10 - 16.00
Marilena
16.00 - 17.00 Pilates16.10 - 17.00
Oxana
Barbell Class16.10 - 17.00
Eleni
Resistance Training16.10 - 17.00
Σταυρούλα
Total Body Toning16.10 - 17.00
Evangelia
Pilates16.10 - 17.00
Marilena
17.00 - 18.00 Tabata17.10 - 18.00
Oxana
Tumbao17.10 - 18.00
Violeta
18.00 - 19.00 Resistance Training18.10 - 19.00
Oxana
Floorwork
Stretching
18.10 - 19.00
Lenka
Pilates18.10 - 19.00
Marilena
Hips + Abs18.10 - 19.00
Σταυρούλα
Hips + Abs18.10 - 19.00
Eleni
19.00 - 20.00 Super Aerobic19.10 - 20.00
Σταυρούλα
TRX19.10 - 20.00
Ηλίας
Tabata19.10 - 20.00
Marilena
Body Shaping19.10 - 20.00
Σταυρούλα
Athletic Performance19.10 - 20.00
Evangelia
20.00 - 21.00 Body Shaping20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Resistance Training20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Tumbao20.10 - 21.00
Violeta
21.00 - 22.00 Hips + Abs21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Body + Mind21.00 - 10.20
Κωνσταντίνος
BrASSilian Class21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Athletic Performance19.10 - 20.00
Evangelia
20.00 - 21.00 Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16.00 - 17.00 Barbell Class16.10 - 17.00
Eleni
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Body Shaping11.10 - 12.00
Σταυρούλα
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Shaping19.10 - 20.00
Σταυρούλα
20.00 - 21.00 Body Shaping20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 BrASSilian Class21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Circuit Training with TRX09.10 - 10.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.00 - 09.00 Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Fat Burner09.10 - 10.00
Σταυρούλα
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Fat Burner12.10 - 13.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Floorwork10.30 - 11.20
Oxana
11.00 - 12.00 Floorwork11.10 - 12.00
Lenka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Floorwork
Stretching
18.10 - 19.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Gymstick11.10 - 12.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Hips + Abs10.10 - 11.00
Σταυρούλα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Hips + Abs15.10 - 16.00
Σταυρούλα
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Hips + Abs18.10 - 19.00
Σταυρούλα
Hips + Abs18.10 - 19.00
Eleni
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Hips + Abs21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Pilates10.10 - 11.00
Lenka
Pilates10.30 - 11.20
Oxana
11.00 - 12.00 Pilates
with Props
11.30 - 12.20
Oxana
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates16.10 - 17.00
Oxana
Pilates16.10 - 17.00
Marilena
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.10 - 19.00
Marilena
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Resistance Training09.10 - 10.00
Lenka
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Resistance Training11.30 - 12.20
Oxana
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Resistance Training16.10 - 17.00
Σταυρούλα
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Resistance Training18.10 - 19.00
Oxana
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Resistance Training20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Stretching10.10 - 11.00
Lenka
11.00 - 12.00 Stretching11.10 - 12.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Super Aerobic19.10 - 20.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Tae Bo09.10 - 10.00
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Tabata09.10 - 10.00
Oxana
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Tabata17.10 - 18.00
Oxana
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Tabata19.10 - 20.00
Marilena
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 Total Body Toning15.10 - 16.00
Eleni
Total Body Toning15.10 - 16.00
Marilena
16.00 - 17.00 Total Body Toning16.10 - 17.00
Evangelia
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 TRX12.10 - 13.00
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TRX15.10 - 16.00
Ηλίας
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.10 - 20.00
Ηλίας
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Tumbao17.10 - 18.00
Violeta
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Tumbao20.10 - 21.00
Violeta
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος