Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.00 - 09.00 Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
09.00 - 10.00 Resistance Training09.10 - 10.00
Lenka
Tae Bo09.10 - 10.00
Oxana
Fat Burner09.10 - 10.00
Σταυρούλα
Circuit Training with TRX09.10 - 10.00
Lenka
10.00 - 11.00 Pilates10.10 - 11.00
Lenka
Resistance Training10.30 - 11.20
Oxana


Floorwork11.30 - 12.20
Oxana
Hips + Abs10.10 - 11.00
Σταυρούλα
Floorwork10.30 - 11.20
Oxana


Pilates11.30 - 12.20
Oxana
Stretching10.10 - 11.00
Lenka
11.00 - 12.00 Stretching11.10 - 12.00
Lenka
Barbell Class11.10 - 12.00
Lenka
Floorwork11.10 - 12.00
Lenka
Body Shaping11.10 - 12.00
Σταυρούλα


Gymstick11.10 - 12.00
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
12.00 - 13.00 TRX12.10 - 13.00
Lenka


Fat Burner12.10 - 13.00
Σταυρούλα
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Boxing14.00 - 15.15
Stefanos
15.00 - 16.00 Total Body Concept15.10 - 16.00
Νάνσυ
Total Body Toning15.10 - 16.00
Αντώνης
Hips + Abs15.10 - 16.00
Σταυρούλα
TRX15.10 - 16.00
Ηλίας
Total Body Toning15.10 - 16.00
Σοφία
16.00 - 17.00 Floorwork16.10 - 17.00
Oxana
Barbell Class16.10 - 17.00
Αντώνης
Resistance Training16.10 - 17.00
Σταυρούλα
Pilates16.10 - 17.00
Σοφία
17.00 - 18.00 Tumbao17.10 - 18.00
Γιώργος Λιγνός
Tumbao17.10 - 18.00
Γιώργος Λιγνός
Barbell Class
Cicruit
17.30 - 18.20
Lenka


Body Shaping17.30 - 18.20
Σταυρούλα


Hips + Abs18.30 - 19.20
Σταυρούλα


Stretching18.30 - 19.20
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
18.00 - 19.00 Resistance Training18.10 - 19.00
Oxana
Pilates18.10 - 19.00
Oxana
Hips + Abs18.10 - 19.00
Σταυρούλα
Hips + Abs18.10 - 19.00
Νάνσυ
19.00 - 20.00 Super Aerobic19.10 - 20.00
Σταυρούλα
TRX19.10 - 20.00
Ηλίας
Tae Bo19.10 - 20.00
Oxana
Fat Burner19.10 - 20.00
Σταυρούλα
Athletic Performance19.10 - 20.00
Evangelia
20.00 - 21.00 Body Shaping20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Resistance Training20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Tumbao20.10 - 21.00
Γιώργος Λιγνός
21.00 - 22.00 Hips + Abs21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Yoga
Vinyasa
21.10 - 22.20
Σαλώμη
BrASSilian Class21.10 - 22.00
Σταυρούλα
22.00 - 23.00
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Athletic Performance19.10 - 20.00
Evangelia
20.00 - 21.00 Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Athletic Performance20.10 - 21.00
Evangelia
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Barbell Class11.10 - 12.00
Lenka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Barbell Class16.10 - 17.00
Αντώνης
17.00 - 18.00 Barbell Class
Cicruit
17.30 - 18.20
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
18.00 - 19.00
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Body Shaping11.10 - 12.00
Σταυρούλα
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Body Shaping17.30 - 18.20
Σταυρούλα
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Body Shaping20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 Boxing14.00 - 15.15
Stefanos
15.00 - 16.00
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 BrASSilian Class21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Circuit Training with TRX09.10 - 10.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.00 - 09.00 Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Early Morning Workout08.15 - 08.50
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Fat Burner09.10 - 10.00
Σταυρούλα
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Fat Burner12.10 - 13.00
Σταυρούλα
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Fat Burner19.10 - 20.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Floorwork10.30 - 11.20
Oxana
11.00 - 12.00 Floorwork11.30 - 12.20
Oxana
Floorwork11.10 - 12.00
Lenka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Floorwork16.10 - 17.00
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Gymstick11.10 - 12.00
Lenka
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Hips + Abs10.10 - 11.00
Σταυρούλα
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Hips + Abs15.10 - 16.00
Σταυρούλα
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Hips + Abs18.10 - 19.00
Σταυρούλα
Hips + Abs18.10 - 19.00
Νάνσυ
Hips + Abs18.30 - 19.20
Σταυρούλα
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Hips + Abs21.10 - 22.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Pilates10.10 - 11.00
Lenka
11.00 - 12.00 Pilates11.30 - 12.20
Oxana
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates16.10 - 17.00
Σοφία
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.10 - 19.00
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Resistance Training09.10 - 10.00
Lenka
10.00 - 11.00 Resistance Training10.30 - 11.20
Oxana
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Resistance Training16.10 - 17.00
Σταυρούλα
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Resistance Training18.10 - 19.00
Oxana
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Resistance Training20.10 - 21.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Stretching10.10 - 11.00
Lenka
11.00 - 12.00 Stretching11.10 - 12.00
Lenka
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Stretching18.30 - 19.20
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
19.00 - 20.00
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 Super Aerobic19.10 - 20.00
Σταυρούλα
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Tae Bo09.10 - 10.00
Oxana
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Tae Bo19.10 - 20.00
Oxana
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 Total Body Concept15.10 - 16.00
Νάνσυ
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 Total Body Toning15.10 - 16.00
Αντώνης
Total Body Toning15.10 - 16.00
Σοφία
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 TRX12.10 - 13.00
Lenka
Τα προγράμματα γίνονται εναλλάξ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TRX15.10 - 16.00
Ηλίας
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.10 - 20.00
Ηλίας
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Tumbao17.10 - 18.00
Γιώργος Λιγνός
Tumbao17.10 - 18.00
Γιώργος Λιγνός
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Tumbao20.10 - 21.00
Γιώργος Λιγνός
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 Yoga
Vinyasa
21.10 - 22.20
Σαλώμη
22.00 - 23.00
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος