• Γιατί δεν μπορούμε να «γραμμώσουμε» όσο γρήγορα θέλουμε;

    Γιατί δεν μπορούμε να «γραμμώσουμε» όσο γρήγορα θέλουμε;

    Συχνά ακούμε αθλούμενους να εφαρμόζουν απαιτητικά προγράμματα άθλησης και να καταβάλλουν φιλότιμες διατροφικές προσπάθειες για να μειώσουν το λίπος τους ή να  «στεγνώσουν» όπως λέμε, αλλά να μην τα καταφέρνουν. Αυτό συχνά τους απογοητεύει και τους αποθαρρύνει από το να συνεχίσουν την προσπάθεια τους. Ας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο: