Πληροφορίες

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index ή BMI) είναι ένα γενικό αποτέλεσμα υπολογισμού όγκου, που βγαίνει απ’ τον υπολογισμό του βάρους και του ύψους ενός ατόμου.
Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται σε άτομα που είναι ήδη ανεπτυγμένα. Δεν μπορεί όμως να υπολογίσει έγκυρα, άτομα με υψηλό μυϊκό σύστημα (μπορεί να βγουν στο πεδίο του Υπέρβαρου) ή εγκύους. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία αφού όσο μεγαλώνουμε αλλάζει η αναλογία του λίπους στο σώμα μας.

Υπολογισμός

Κατατάσσει το άτομο σε

  • <18.5: ελλιποβαρές[/item] [item icon='small_arrow right_white']18.5-24.9: φυσιολογικό[/item] [item icon='small_arrow right_white']25-29.9: υπέρβαρο[/item] [item icon='small_arrow right_white']>30: παχύσαρκο